. test
Technik agrobiznesu (331402)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
R/331402/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Moje zainteresowania związane są z rolnictwem i ekologią.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Myślę, że w przyszłości mógłbym/mogłabym prowadzić
własne gospodarstwo agroturystyczne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam uzdolnienia organizacyjne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Uważam się za osobę życzliwą i uprzejmą wobec innych ludzi.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam podzielną uwagę - potrafię z łatwością wykonywać
kilka czynności jednocześnie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zazwyczaj staram się utrzymywać swoje otoczenie
w ładzie i porządku.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię sport i swoją kondycję oceniam wysoko.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Sądzę, że mam łatwość w nawiązywaniu kontaktów
z nowopoznanymi ludźmi.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam dobrą koordynację wzrokowo-ruchową.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zobacz swoje odpowiedzi
Mam dobrą koordynację wzrokowo-ruchową.
Sądzę, że mam łatwość w nawiązywaniu kontaktów z nowopoznanymi ludźmi.
Lubię sport i swoją kondycję oceniam wysoko.
Zazwyczaj staram się utrzymywać swoje otoczenie w ładzie i porządku.
Mam podzielną uwagę - potrafię z łatwością wykonywać kilka czynności jednocześnie.
Uważam się za osobę życzliwą i uprzejmą wobec innych ludzi.
Mam uzdolnienia organizacyjne.
Myślę, że w przyszłości mógłbym/mogłabym prowadzić własne
gospodarstwo agroturystyczne.
Moje zainteresowania związane są z rolnictwem i ekologią.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi