1
Q/1/SPO/3/10
EDUKACJA SPOŁECZNA
Poczucie patriotyzmu i przynależności do kraju i Europy
Witaj. Zabierzemy Cię teraz
 w podróż. W dzisiejszej podróży 
poznasz sąsiadów Polski.
Kliknij na napis, posłuchaj nazwy państwa, znajdź i kliknij na jego kontur na mapie Europy.
Słowacja
Kliknij na napis, posłuchaj nazwy państwa, znajdź i kliknij na jego kontur na mapie Europy.
Białoruś
Kliknij na napis, posłuchaj nazwy państwa, znajdź i kliknij na jego kontur na mapie Europy.
Rosja
Kliknij na napis, posłuchaj nazwy państwa, znajdź i kliknij na jego kontur na mapie Europy.
Ukraina
Brawo - potrafisz już
 prawidłowo wskazać
 sąsiadów Polski -
 doskonale!