. test
Technik mechanik (311504)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
M/311504/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż narzędzie, które
nie jest niezbędne w pracy
technika mechanika:
Quiz nr 5
KLUCZ
PŁASKI
KLUCZ
NASADOWY
DALMIERZ
ŚRUBOKRĘT
EMPATIA
CIERPLIWOŚĆ
WYTRWAŁOŚĆ
DOKŁADNOŚĆ
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
2. Wskaż cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
pracę w zawodzie technik mechanik:
SPRAWDZANIE
MONTOWANYCH
CZĘŚCI
DIAGNOZOWANIE
USTEREK MASZYN
I URZĄDZEŃ
DOKONYWANIE
NAPRAW
SERWISOWYCH
NAWIĄZYWANIE
WSPÓŁPRACY
Z PRZEDSTAWICIELAMI
HANDLOWYMI
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
3. Wskaż zadanie, które
nie należy do głównych
obowiązków zawodowych
technika mechanika:
PRACA
NA WYSOKOŚCI
PROMIENIOWANIE
RENTGENOWSKIE
HAŁAS
ZAPYLENIE
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
4. Wskaż główny czynnik
szkodliwy, który występuje
w pracy technika mechanika:
MECHATRONIKA
BUDOWA
MASZYN
MECHANIKA
LOGISTYKA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
5. Wskaż kierunek studiów,
który nie będzie miał
znaczącego wpływu
na pracę w warsztacie
mechanicznym:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi