. test
Technik leśnik (314301)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
R/314301/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż narzędzie,
które nie jest niezbędne
w pracy technika leśnika:
Quiz nr 5
PIŁA
SPALINOWA
KOSA
POZIOMICA
ŁOPATA
KREATYWNOŚĆ
KOMUNIKATYWNOŚĆ
SAMODZIELNOŚĆ
ZARADNOŚĆ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż cechę,
która nie jest konieczna
do wykonywania zawodu
technik leśnik:
SAMOCHÓD
TERENOWY
STRÓJ OCHRONNY
MORO
LORNETKA
MIKROSKOP
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż przedmiot,
z którym nie jest utożsamiany
technik leśnik:
R.14
R.23
B.23
R.13
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż kwalifikację,
której zdobycie nie daje
możliwości wykonywania
zawodu technik leśnik:
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOŁA
POLICEALNA
TECHNIKUM
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż szkołę,
w której można się kształcić
w zawodzie technik leśnik:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi