. test
Technik ortopeda
Quiz nr 4: Suwak

Z/321403/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
SprawdźTwoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań

związanych z zawodem technika ortopedy. Wykonuje on pracę

w bliskim kontakcie z drugim człowiekiem, dlatego bardzo ważna

jest w jego pracy otwartość na innych. Technika ortopedę

cechuje dokładność i samodzielność. Musi być osobą,

która łączy zainteresowania medyczne z uzdolnieniami technicznymi.

Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi

indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom zainteresowań
związanych z zawodem technika ortopedy. 
Wykonuje on pracę w bliskim kontakcie z drugim człowiekiem,
dlatego bardzo ważna jest w jego pracy otwartość na innych.
Technika ortopedą cechuje dokładność i samodzielność.
Musi być osobą, która łączy zainteresowania medyczne z uzdolnieniami technicznymi. Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu
będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi
zainteresowaniami i predyspozycjami. 

Przejdź do kolejnego quizu!Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom

  zainteresowań związanych z zawodem technika ortopedy.

Wykonuje on pracę w bliskim kontakcie z drugim człowiekiem,

dlatego bardzo ważna jest w jego pracy otwartość na innych.

Technika ortopedę cechuje dokładność i samodzielność.

Musi być osobą, która łączy zainteresowania medyczne z uzdolnieniami technicznymi. Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych

wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 


Przejdź do kolejnego quizu!Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu

odpowiadają tym, które wykazywać powinien technik ortopeda.

Wykonuje on pracę w bliskim kontakcie z drugim człowiekiem,

dlatego bardzo ważna jest w jego pracy otwartość na innych.

Technika ortopedę cechuje dokładność i samodzielność.

Musi być osobą, która łączy zainteresowania medyczne z uzdolnieniami technicznymi. Uzyskany wynik może wskazywać,

że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach

dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!