. test
M/315105/Q/SK/1
Technik mechanik okrętowy (315105) 
Quiz nr 1: Ścieżka kariery
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:
 Technik mechanik okrętowy
 Technikum
 4 lata, kwalifikacja M.32
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie miejsca, 
żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
ścieżka nr 1
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:
 Technik mechanik okrętowy
 Liceum ogólnokształcące / Technikum
 3 lata/4 lata
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie miejsca, 
żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
5 ETAP
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
 2 lata, kwalifikacja M.32
Szkoła policealna
(kształcenie wyłącznie w szkole dla młodzieży)
ścieżka nr 2