. test
Higienistka stomatologiczna (325102)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
Z/325102/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Higienistka stomatologiczna 
posiada większe kwalifikacje 
niż asystentka stomatologiczna. 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Uzdolnienia plastyczne są przydatne 
w pracy higienistki stomatologicznej.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Higienistka stomatologiczna 
może plombować zęby.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Higienistka stomatologiczna 
musi posiadać podstawową wiedzę 
na temat anatomii i fizjologii.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Higienistka stomatologiczna nie musi 
wykonywać żadnych prac porządkowych 
w gabinecie dentystycznym.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Po dwuletniej Szkole Policealnej 
na kierunku higienistka stomatologiczna 
można już rozpocząć pracę 
w wyuczonym zawodzie. 
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1Higienistka stomatologiczna posiada większe kwalifikacje niż asystentka stomatologiczna.
2. Uzdolnienia plastyczne są przydatne w pracy 
higienistki stomatologicznej. 
3. Higienistka stomatologiczna może plombować zęby.
4. Higienistka stomatologiczna musi posiadać 
podstawową wiedzę na temat anatomii i fizjologii. 
5. Higienistka stomatologiczna nie musi wykonywać żadnych prac porządkowych w gabinecie dentystycznym. 
6. Po dwuletniej Szkole Policealnej na kierunku
higienistka stomatologiczna można już rozpocząć pracę 
w wyuczonym zawodzie.   
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik