. test
Technik elektroradiolog
Quiz nr 4: Suwak

Z/321103/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań

 związanych z zawodem technika elektroradiologa. 

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie medycyną

 i nowym trybem życia, a ich mocną stroną jest zręczność rąk 

i uzdolnienia manualne. Niezbędne są zainteresowania techniczne. 

Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi 

indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań 
związanych z zawodem technika elektroradiologa. 
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie medycyną 
i nowym trybem życia, a ich mocną stroną jest zręczność rąk 
i uzdolnienia manualne. Niezbędne są zainteresowania techniczne.  
Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu 
będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi 
zainteresowaniami i predyspozycjami. 

Przejdź do kolejnego quizu!


Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom  
zainteresowań związanych z zawodem technika elektroradiologa. 
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie medycyną
 i nowym trybem życia, a ich mocną stroną jest zręczność rąk 
i uzdolnienia manualne. Niezbędne są zainteresowania techniczne. 
Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach 
dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 

Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu 

odpowiadają tym, które powinien wykazywać technik elektroradiolog. 

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie medycyną 

i nowym trybem życia, a ich mocną stroną jest zręczność rąk 

i uzdolnienia manualne. Niezbędne są zainteresowania techniczne. 

Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę 

ten zawód w dalszych wyborach dotyczących 

Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!