. test
Monter konstrukcji budowlanych (711102)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
B/711102/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż narzędzie,
którego nie używa
w swojej pracy monter
konstrukcji budowlanych:
Quiz nr 5
DŹWIG
PION
NÓŻ
ZAWIESIE
MONTAŻOWE
EMPATIA
PRZEWIDYWANIE
RYZYKA
OBOWIĄZKOWOŚĆ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż cechę,
która nie jest niezbędna
w zawodzie montera
konstrukcji budowlanych:
ZABURZENIA
NIEWIELKIEGO STOPNIA
ZRĘCZNOŚCI PALCÓW
WADA
WYMOWY
ZABURZENIA
NIEWIELKIEGO STOPNIA
ZRĘCZNOŚCI RĄK
UPOŚLEDZENIE
UMYSŁOWE
UMIARKOWANE
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż warunek zdrowotny,
który jest przeciwwskazaniem
do wykonywania
zawodu montera
konstrukcji budowlanych:
ZDOLNOŚCI
MANUALNE
ZNAJOMOŚĆ
NOWOCZESNYCH
TECHNOLOGII
ZNAJOMOŚĆ
JĘZYKÓW OBCYCH
POSIADANIE
PRAWA JAZDY
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż, która
z dodatkowych umiejętności
nie jest konieczna
do wykonywania zawodu
montera konstrukcji budowlanych:
SKLEP
SPOŻYWCZY
SERWIS AGD
SALON
SAMOCHODOWY
FIRMA
BUDOWLANA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż miejsce,
w którym można pracować
w zawodzie montera
konstrukcji budowlanych:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi