. test
Technik renowacji elementów architektury (311210)
Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
B/311210/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zachowuję koncentrację nawet, jeżeli wykonuję daną
czynność przez długi czas.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Powierzone zadania wykonuję zawsze z dużą
precyzją i dokładnością.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Posiadam uzdolnienia plastyczne i manualne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zawsze pilnuję, aby podczas pracy na moim stanowisku
panował ład i porządek.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Kiedy odwiedzam nowe miejsce, chętnie wybieram się
do muzeów oraz kościołów aby poznać ich historię.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię wspinaczkę górską i podziwianie widoków
z dużych wysokości.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Prace w których niezbędna jest prawidłowa koordynacja wzrokowo- ruchowa oraz sprawność rąk i układu nerwowego
i oddechowego nie stanowią dla mnie problemu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zadania wymagające prawidłowego widzenia
nie są dla mnie przeszkodą.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię odnawiać stare rzeczy.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zobacz swoje odpowiedzi
Lubię odnawiać stare rzeczy.
Zadania wymagające prawidłowego widzenia nie są dla mnie przeszkodą.
Prace w których niezbędna jest prawidłowa koordynacja wzrokowo- ruchowa oraz sprawność
rąk i układu nerwowego i oddechowego nie stanowią dla mnie problemu.
Lubię wspinaczkę górską i podziwianie widoków z dużych wysokości.
Kiedy odwiedzam nowe miejsce, chętnie wybieram się do muzeów oraz kościołów
aby poznać ich historię.
Zawsze pilnuję, aby podczas pracy na moim stanowisku panował ład i porządek.
Posiadam uzdolnienia plastyczne i manualne.
Powierzone zadania wykonuję zawsze z dużą precyzją i dokładnością.
Zachowuję koncentrację nawet, jeżeli wykonuję daną czynność przez długi czas.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi