. test
Ortoptystka
Quiz nr 4: Suwak

Z/325906/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań 

związanych z zawodem Ortoptystka. Podczas wykonywania pracy

 w danym zawodzie w większości pacjentami są dzieci 

dlatego od osób pracujących w zawodzie wymagane jest przede wszystkim  odpowiednie podejście i umiejętności psychologiczne 

i pedagogiczne. Praca ta jest przeznaczona  

dla osób lubiących pracę z dziećmi, otwartych, łagodnych i cierpliwych.

Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny 

z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom zainteresowań 

związanych z zawodem Ortoptystka. Podczas wykonywania pracy

w danym zawodzie w większości pacjentami są dzieci 

dlatego od osób pracujących w zawodzie wymagane jest 

przede wszystkim odpowiednie podejście i umiejętności psychologiczne

 i pedagogiczne. Praca ta jest przeznaczona dla osób lubiących pracę 

z dziećmi, otwartych, łagodnych i cierpliwych. 

Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu będzie zgodny 

z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

 
Przejdź do kolejnego quizu!


Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom

 zainteresowań związanych z Ortoptystka.  

Podczas wykonywania pracy w danym zawodzie w większości

 pacjentami są dzieci dlatego od osób pracujących w zawodzie 

wymagane jest przede wszystkim odpowiednie podejście i umiejętności psychologiczne i pedagogiczne. Praca ta jest przeznaczona  

dla osób lubiących pracę z dziećmi, otwartych, łagodnych i cierpliwych. 

Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach 

dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 


Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu 

odpowiadają tym, które wykazywać powinna Ortoptystka. 

Podczas wykonywania pracy w danym zawodzie w większości 

pacjentami są dzieci dlatego od osób pracujących 

w zawodzie wymagane jest przede wszystkim odpowiednie podejście

 i umiejętności psychologiczne i pedagogiczne. 

Praca ta jest przeznaczona  dla osób lubiących pracę z dziećmi, 

otwartych, łagodnych i cierpliwych. Uzyskany wynik może wskazywać, 

że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach

 dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!