. test
Technik pożarnictwa (311919)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
Z/311919/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Technik pożarnictwa obsługuje 
sprzęt ratowniczo-gaśniczy.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Przy wykonywaniu działań ratowniczych 
ocenia się stan poszkodowanych, 
dokonuje się ich wstępnej segregacji  
oraz udziela pierwszej pomocy.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Mając jedynie kwalifikację Z.22 
jest się technikiem pożarnictwa.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Kwalifikację Z.22 „Wykonywanie 
działań ratowniczych” można uzyskać
 na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Technikiem pożarnictwa można 
zostać w dowolnym technikum. 
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Będąc technikiem pożarnictwa, 
po zdaniu matury można kontynuować naukę
w Szkole Głównej Służby Pożarniczej 
w Warszawie na kierunku inżynier pożarnictwa.
  
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1Technik pożarnictwa obsługuje sprzęt
 ratowniczo-gaśniczy. 
2. Przy wykonywaniu działań ratowniczych ocenia się 
stan poszkodowanych, dokonuje się ich wstępnej segregacji  oraz udziela pierwszej pomocy.
3. Mając jedynie kwalifikację Z.22 jest się technikiem pożarnictwa. 
4. Kwalifikację Z.22 „Wykonywanie działań 
ratowniczych” można uzyskać na kwalifikacyjnych 
kursach zawodowych. 
5. Technikiem pożarnictwa można zostać w dowolnym technikum. 
6. Będąc technikiem pożarnictwa, po zdaniu matury
można kontynuować naukę w Szkole Głównej Służby 
Pożarniczej w Warszawie na kierunku inżynier pożarnictwa. 
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik