. test
S/352122/Q/SK/1
Technik realizacji nagrań i nagłośnień  (352122)
Quiz nr 1: Ścieżka kariery
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
 Technik realizacji nagrań i nagłośnień
 Technikum:
 4 lata, kwalifikacje: S.2, S.3
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie miejsca, 
żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna