. test
Technik górnictwa odkrywkowego (311701)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
M/311701/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż narzędzie, które jest
niezbędne w pracy technika
górnictwa odkrywkowego:
Quiz nr 5
SKANER
SZLIFIERKA
CZUJNIK
STĘŻENIA GAZU
STATYW
EMPATIA
UMIEJĘTNOŚĆ
WSPÓŁPRACY
SAMODZIELNOŚĆ
ZARADNOŚĆ
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
2. Wskaż cechę, która nie jest
konieczna, aby dobrze
wykonywać zawód technik
górnictwa odkrywkowego:
NADZÓR
NAD PRACAMI
GÓRNIKÓW
OPRACOWYWANIE
HARMONOGRAMU
WYDOBYCIA ZŁÓŻ
OPRACOWYWANIE
PLANÓW PRAC
WYKONYWANIE
ODKRYWEK
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
3. Wskaż zadanie, które
nie należy do podstawowych
obowiązków technika
górnictwa odkrywkowego:
LĘK WYSOKOŚCI
KLAUSTROFOBIA
ASTMA
WADA WZROKU
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
4. Wskaż jednostkę
chorobową, która stanowi
przeciwwskazanie
zdrowotne do wykonywania
zawodu technik
górnictwa odkrywkowego:
SOCJOLOGIA
PRAWO
EKONOMIA
GEOLOGIA
Quiz nr 5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
5. Wskaż kierunek studiów,
dzięki któremu technik
górnictwa odkrywkowego
znacznie podniesie swoje
kwalifikacje zawodowe:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi