W tym quizie dowiesz się,

jakie dzieła sztuki można

oglądać w poszczególnych 

placówkach kultury.

2
Q/2/PLAST/1/1
EDUKACJA PLASTYCZNA
Uczestnictwo w życiu kulturalnym, rozpoznawanie wybranych dziedzin i dzieł sztuki

Odpowiedz na pytanie.

a) w galerii
b) w domu kultury
c) w muzeum
Gdzie można obejrzeć wystawę prac
malarskich?

Odpowiedz na pytanie.

a) w galerii
b) w domu kultury
c) w muzeum
Gdzie można obejrzeć zbroje rycerskie?

Odpowiedz na pytanie.

a) w galerii
b) w domu kultury
c) w muzeum
Gdzie można obejrzeć spektakl teatralny?

Odpowiedz na pytanie.

a) w galerii
b) w domu kultury
c) w muzeum
Gdzie można obejrzeć wystawę rzeźb?

Odpowiedz na pytanie.

a) do galerii
b) do domu kultury
c) do muzeum
Gdzie można pójść na warsztaty taneczne?

Odpowiedz na pytanie.

a) w galerii
b) w domu kultury
c) w muzeum
Gdzie można obejrzeć stroje królów polskich?

Odpowiedz na pytanie.

a) w galerii
b) w domu kultury
c) w muzeum
Gdzie można obejrzeć średniowieczne monety?
Wiesz już, jakie dzieła
możesz obejrzeć
w różnych placówkach
kultury.