. test
Technik bezpieczeństwa
i higieny pracy (325509) 
Z/325509/Q/M/5
Zagraj
w MEMORY
i powtórz
nazwy narzędzi
używanych
w tym zawodzie.
Quiz nr 5:
Memory
Klikaj na karty, zapamiętaj ich położenie
i znajdź wszystkie pary w 60 sekund.
Quiz nr: 5
Klikaj na karty, zapamiętaj ich położenie
i znajdź wszystkie pary w 45 sekund.
Quiz nr: 5
Gratulacje!
Spostrzegawczość
jest cechą ważną
w każdym zawodzie.