W tym quizie poćwiczysz
rozwiązywanie zadań
tekstowych.
2
Q/2/MAT/3/9
EDUKACJA MATEMATYCZNA          Zadania tekstowe
Wybierz działanie, które pasuje do treści zadania.

Zosia ma 5 kredek, a  Ania ma 2 razy

więcej kredek. Ile kredek ma Ania?

5+2=7

5x2=10

Wybierz działanie, które pasuje do treści zadania.

W klasie było 7 dziewczynek i o 3

chłopców więcej. Ile chłopców było w

klasie?

7x3=21

7+3=10

Wybierz działanie, które pasuje do treści zadania.

Na 3 półkach po równo rozłożono 18

książek. Ile książek stało na jednej półce?

18-3=15

18:3=6

Wybierz działanie, które pasuje do treści zadania.

Sportowcy stali w 4 rzędach po 5 osób.

Ilu było sportowców?

4+5=9

4x5=20

Wybierz działanie, które pasuje do treści zadania.

Kasia miała 16 zł, a Szymek miał 2 razy

mniej pieniędzy.

Ile pieniędzy miał Szymek?

16-2=14

16:2=8

Wybierz działanie, które pasuje do treści zadania.

Na jednej półce stały 4 książki, a na 

drugiej 3 razy więcej. 

Ile książek stało na drugiej półce?

4+3=7

4x3=12

Wybierz działanie, które pasuje do treści zadania.

Franek ma 20 zł, a Iga ma o 5 zł mniej.

Ile pieniędzy ma Iga?

20:5=4

20-5=15

Wybierz działanie, które pasuje do treści zadania.

Tomek zerwał 27 jabłek, a Zosia 3 razy

mniej. Ile jabłek zerwała Zosia?

27-3=24

27:3=9

Cieszę się, że poćwiczyłeś
rozwiązywanie zadań
tekstowych.