. test
Asystent osoby niepełnosprawnej (341201) 
Quiz nr 6: Połącz zdania
Z/341201/Q/PZ/6
Quiz nr: 6
Kształcenie w zawodzie asystenta 
osoby niepełnosprawnej 
na Kwalifikacyjnym Kursie 
Zawodowym
W pracy asystenta osoby niepełnosprawnej należy wykazać się
przede wszystkim sprawnością fizyczną, dyplomacją oraz spostrzegawczością.
odbywa się na podbudowie 
wykształcenia średniego.
empatią, umiejętnością współpracy 
oraz motywowania innych do działania.
nie wymaga posiadania 
świadectwa maturalnego.
Połącz zdania. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 6
Wiedza z zakresu polityki społecznej oraz podstaw prawa 
Planując pracę z konkretną osobą, asystent osoby niepełnosprawnej
konieczna jest do wykonywania zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej.
współpracuje z innymi specjalistami,
 konsultuje z nimi plan działania.
bazuje na własnych dotychczasowych doświadczeniach.
nie jest konieczna do wykonywania 
zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 6
Asystent osoby niepełnosprawnej pracuje
w różnych miejscach, w zależności od potrzeb osoby z niepełnosprawnością.
z reguły w jednym miejscu, 
wyposażonym w niezbędne przedmioty.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną.