. test
Modelarz-odlewnik
Quiz nr 4: Suwak

M/721104/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź
Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień

zainteresowań związanych z zawodem modelarza odlewniczego.

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie przemysłem hutniczym. Niezbędne są również zainteresowania techniczne,

gdyż cały czas obsługuje się różnego rodzaju specjalistyczny sprzęt.

Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi

indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!
Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom 

zainteresowań związanych z zawodem modelarza odlewniczego.

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie przemysłem hutniczym. Niezbędne są również zainteresowania techniczne,

gdyż cały czas obsługuje się różnego rodzaju specjalistyczny sprzęt.

Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu

będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi

zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!
 Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom 
zainteresowań związanych z zawodem modelarza odlewniczego.
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie przemysłem hutniczym. Niezbędne są również zainteresowania techniczne,
gdyż cały czas obsługuje się różnego rodzaju specjalistyczny sprzęt.
Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach
dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

 


 Przejdź do kolejnego quizu!

Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu

odpowiadają tym, które wykazywać powinien modelarz odlewniczy.

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie przemysłem hutniczym. Niezbędne są również zainteresowania techniczne,

gdyż cały czas obsługuje się różnego rodzaju specjalistyczny sprzęt. 

Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę

ten zawód w dalszych wyborach dotyczących

Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!