. test
Górnik eksploatacji podziemnej (811101)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
M/811101/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż narzędzie,
które nie jest niezbędne
w pracy górnika
eksploatacji podziemnej:
Quiz nr 5
LATARKA
KILOF
TELEFON
KOMÓRKOWY
MŁOT
KREATYWNOŚĆ
UMIEJĘTNOŚĆ
WSPÓŁPRACY
ZARADNOŚĆ
SAMODZIELNOŚĆ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż cechę,
która nie jest niezbędna
w zawodzie górnika
eksploatacji podziemnej:
WYDOBYWANIE
KRUSZYW
KOPALNIANYCH
KONSERWACJA
PODSTAWOWYCH
NARZĘDZI
WYKORZYSTYWANYCH
W PRACY
DBAŁOŚĆ
O BEZPIECZEŃSTWO
PRACY
WYKONYWANIE
PLANÓW PRAC
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Wskaż zadanie,
które nie należy do głównych
obowiązków górnika
eksploatacji podziemnej:
PROMIENIOWANIE
OPTYCZNE
PRACA
NA WYSOKOŚCI
ZAGROŻENIE
WYBUCHEM
METANU
PROMIENIOWANIE
RTG
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż czynnik zagrażający
zdrowiu i życiu, który
występuje w pracy górnika
eksploatacji podziemnej:
TECHNOLOGIE
GÓRNICZE
INŻYNIERIA
WYDOBYWCZA
GÓRNICTWO
ZARZĄDZANIE
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż kierunek studiów,
który nie będzie miał
znaczącego wpływu
na zdobycie pracy w kopalni:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi