. test
Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych (731102)          Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/731102/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. W pracy mechanika automatyki 
przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 
niezbędna jest wiedza z zakresu 
mechatroniki i układów automatycznych. 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. Mechanik automatyki przemysłowej 
i urządzeń precyzyjnych jest odpowiedzialny
 za sprawdzanie montowanych części.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Głównym czynnikiem szkodliwym 
w pracy mechanika automatyki 
przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 
jest praca na wysokości.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Mechanik automatyki przemysłowej 
i urządzeń precyzyjnych odpowiada 
za utrzymanie i konserwację
 używanego sprzętu.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Mechanik automatyki przemysłowej 
i urządzeń precyzyjnych nie ponosi 
odpowiedzialności za sporządzanie 
harmonogramu wykonywanych prac.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Mechanik automatyki przemysłowej 
i urządzeń precyzyjnych powinien 
cieszyć się dobrym zdrowiem i siłą fizyczną.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. W pracy mechanika automatyki przemysłowej 
i urządzeń precyzyjnych niezbędna jest wiedza z zakresu mechatroniki i układów automatycznych. 
2. Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych jest odpowiedzialny za sprawdzanie montowanych części.
3. Głównym czynnikiem szkodliwym w pracy mechanika automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 
jest praca na wysokości.
4. Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych odpowiada za utrzymanie i konserwację używanego sprzętu.
5. Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych nie ponosi odpowiedzialności 
za sporządzanie harmonogramu wykonywanych prac.
6. Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych powinien cieszyć się dobrym zdrowiem 
i siłą fizyczną.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik