. test
M/311512/Q/SK/1
Technik mechanizacji  rolnictwa (311512) 
Quiz nr 1: Ścieżka kariery
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
 Technik mechanizacji rolnictwa
 Technikum:
 4 lata, kwalifikacje: M.1, M.2, M.43
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie miejsca, 
żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna