. test
Technik masażysta
Quiz nr 4: Suwak

Z/325402/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
SprawdźTwoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień

zainteresowań związanych z zawodem technika masażysty.

Wykonuje on pracę w bliskim kontakcie z drugim człowiekiem,

musi być osobą silną i wytrzymałą. Ważna w zawodzie jest sprawność

manualna, a także umiejętność przewidywania skutków

wykonanych czynności. Postaraj się znaleźć taki zawód,

który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi

zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom 
zainteresowań związanych z zawodem technika masażysty. 
Wykonuje on pracę w bliskim kontakcie z drugim człowiekiem,
musi być osobą silną i wytrzymałą. Ważna w zawodzie jest sprawność
manualna, a także umiejętność przewidywania skutków
wykonanych czynności. Spróbuj poszukać zawodu,
który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom 

zainteresowań związanych z zawodem technika masażysty.

Wykonuje on pracę w bliskim kontakcie z drugim człowiekiem,

musi być osobą silną i wytrzymałą. Ważna w zawodzie jest sprawność

manualna, a także umiejętność przewidywania skutków

wykonanych czynności.  Możesz brać pod uwagę ten zawód

w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 


Przejdź do kolejnego quizu!Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu

odpowiadają tym, które wykazywać powinien technik masażysta.

Wykonuje on pracę w bliskim kontakcie z drugim człowiekiem,

musi być osobą silną i wytrzymałą. Ważna w zawodzie jest sprawność

manualna, a także umiejętność przewidywania

skutków wykonanych czynności. Uzyskany wynik może wskazywać,

że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach

dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!