. test
Technik masażysta (325402)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
Z/325402/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem osobą zręczną, sprawną manualnie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Podejmuję decyzję przemyślane, unikam działania
pod wpływem emocji.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Umiem przewidywać skutki podejmowanych działań.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się medycyną i rehabilitacją.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię pomagać ludziom.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem silnej budowy ciała.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam wysoki poziom sprawności fizycznej.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Bez problemu radzę sobie z czynnościami wymagającymi dokładności i precyzji.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Odpowiada mi praca w bliskim kontakcie fizycznym z pacjentem.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zobacz swoje odpowiedzi
Odpowiada mi praca w bliskim kontakcie fizycznym z pacjentem.
Bez problemu radzę sobie z czynnościami wymagającymi dokładności i precyzji.
Mam wysoki poziom sprawności fizycznej.
Jestem silnej budowy ciała.
Lubię pomagać ludziom.
Interesuję się medycyną i rehabilitacją.
Umiem przewidywać skutki podejmowanych działań.
Podejmuję decyzję przemyślane, unikam działania pod wpływem emocji.
Jestem osobą zręczną, sprawną manualnie.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi