. test
Zdun
Quiz nr 4: Suwak

B/711203/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź

Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem zduna. Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują uzdolnienia manualne i interesują się budownictwem. Niezbędne są
również zainteresowania techniczne oraz gotowość do wykonywania
pracy fizycznej. Przydatna jest wrażliwość estetyczna. Postaraj się znaleźć
taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami
i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań związanych
z zawodem zduna. Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują uzdolnienia
manualne i interesują się budownictwem. Niezbędne są również
zainteresowania techniczne oraz gotowość do wykonywania pracy
fizycznej. Przydatna jest wrażliwość estetyczna. Spróbuj poszukać zawodu,
który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
zainteresowań związanych z zawodem zduna. Jest to zawód dla ludzi,
którzy wykazują uzdolnienia manualne i interesują się budownictwem. Niezbędne są również zainteresowania techniczne oraz gotowość
do wykonywania pracy fizycznej. Przydatna jest wrażliwość estetyczna.
Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących
Twojej ścieżki edukacyjnej. 
   

Przejdź do kolejnego quizu!

Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają tym,
które wykazywać powinien zdun. Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują uzdolnienia manualne i interesują się budownictwem. Niezbędne są
również zainteresowania techniczne oraz gotowość do wykonywania
pracy fizycznej. Przydatna jest wrażliwość estetyczna. Uzyskany wynik
może wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!