. test
Elektromechanik  pojazdów samochodowych
Quiz nr 4: Suwak

M/741203/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź


Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań

związanych z zawodem elektromechanika pojazdów samochodowych.

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie techniczne,

są zmotywowani do przestrzegania zasad i reguł

oraz przepisów bezpieczeństwa w swojej pracy.

Praca elektromechanika pojazdów samochodowych

często wykonywana jest w warunkach trudnych.

Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi

indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!


Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom zainteresowań

związanych z zawodem elektromechanika pojazdów samochodowych.

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie

techniczne, są zmotywowani do przestrzegania zasad i reguł

oraz przepisów bezpieczeństwa w swojej pracy.

Praca elektromechanika pojazdów samochodowych

często wykonywana jest w warunkach trudnych.

Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu będzie zgodny

z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!


 Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom 
zainteresowań związanych z zawodem elektromechanik pojazdów samochodowych. Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują
zainteresowanie techniczne, są zmotywowani do przestrzegania
zasad i reguł oraz przepisów bezpieczeństwa w swojej pracy.
Praca elektromechanika pojazdów samochodowych
często wykonywana jest w warunkach trudnych.
Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach
dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

 

  

 Przejdź do kolejnego quizu!
Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu

odpowiadają tym, które wykazywać powinien elektromechanik

pojazdów samochodowych. Jest to zawód dla ludzi,

którzy wykazują zainteresowanie techniczne, są zmotywowani

do przestrzegania zasad i reguł oraz przepisów bezpieczeństwa

w swojej pracy. Praca elektromechanik pojazdów samochodowych

często wykonywana jest w warunkach trudnych.

Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę

ten zawód w dalszych wyborach dotyczących

Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!