. test
Technik mechatronik (311410)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
E/311410/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się nowinkami technicznymi.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Lubię poznawać zasady działania różnych technicznych przedmiotów.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem osobą dobrze zorganizowaną.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię współpracować z innymi ludźmi nad projektami.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię majsterkować.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Gdy mam do wykonania zadanie to staram się je zrobić
dokładnie i precyzyjnie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Jestem osobą samodzielną.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię pracować w ściśle określonych terminach.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię sprawnie działać w sytuacjach stresujących.
Zobacz swoje odpowiedzi
Potrafię sprawnie działać w sytuacjach stresujących.
Potrafię pracować w ściśle określonych terminach.
Jestem osobą samodzielną.
Gdy mam do wykonania zadanie to staram się je zrobić dokładnie i precyzyjnie.
Lubię majsterkować.
Potrafię współpracować z innymi ludźmi nad projektami.
Jestem osobą dobrze zorganizowaną.
Lubię poznawać zasady działania różnych technicznych przedmiotów.
Interesuję się nowinkami technicznymi.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi