. test
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Quiz nr 4: Suwak

E/311411/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
SprawdźTwoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań

związanych z zawodem technika  elektroniki i informatyki

medycznej. Osoby, które wykonują ten zawód

zainteresowane są problematyką zdrowia człowieka,

a także lubią się posługiwać komputerem.

Połączenie takich zainteresowań i kompetencji jest niezbędne

w zawodzie technika elektroniki i informatyki medycznej.


Przejdź do kolejnego quizu!Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań związanych

z zawodem technika  elektroniki i informatyki medycznej.

Osoby, które wykonują ten zawód zainteresowane są problematyką

zdrowia człowieka, a także lubią się posługiwać komputerem.

Połączenie takich zainteresowań i kompetencji jest niezbędne

w zawodzie technika elektroniki i informatyki medycznej.

Ponadto osoby chcące wykonywać ten zawód powinny interesować się

zagadnieniami technicznymi, ponieważ zawód ten wiąże się z obsługą

nowoczesnego sprzętu i urządzeń.


Przejdź do kolejnego quizu!


Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom  zainteresowań

związanych z zawodem technika  elektroniki i informatyki medycznej.

Osoby, które wykonują ten zawód zainteresowane są problematyką

zdrowia człowieka, a także lubią się posługiwać komputerem.

Połączenie takich zainteresowań i kompetencji jest niezbędne w zawodzie

technika elektroniki i informatyki medycznej. Ponadto osoby chcące

wykonywać ten zawód powinny interesować się zagadnieniami technicznymi,

ponieważ zawód ten wiąże się z obsługą nowoczesnego sprzętu i urządzeń.

Istotną będzie także umiejętność posługiwania się instrukcjami obsługi

urządzeń w celu użytkowania urządzeń zgodnie ze wskazaniami producenta.


Przejdź do kolejnego quizu!
 

Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają tym,

które z wiązane są z zawodem technika  elektroniki i informatyki medycznej.

Osoby, które wykonują ten zawód zainteresowane są problematyką zdrowia

człowieka, a także lubią się posługiwać komputerem. Połączenie takich

zainteresowań i kompetencji jest niezbędne w zawodzie technika elektroniki

i informatyki medycznej.

Ponadto osoby chcące wykonywać ten zawód powinny interesować się

zagadnieniami technicznymi, ponieważ zawód ten wiąże się z obsługą

nowoczesnego sprzętu i urządzeń. Istotną będzie także umiejętność

posługiwania się instrukcjami obsługi urządzeń w celu użytkowania urządzeń

zgodnie ze wskazaniami producenta.

 Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach dotyczących

Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!