. test
Technik tyfloinformatyk (351204)
Quiz nr 6: Co (nie) pasuje?
E/351204/Q/Cnp/6
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać zawód
technik tyfloinformatyk:
Quiz nr 6
KOMUNIKATYWNOŚĆ
SAMODZIELNOŚĆ
TOWARZYSKOŚĆ
DOKŁADNOŚĆ
PISANIE
DOSTOSOWANIE
DO POTRZEB OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
WZROKU
KONFIGUROWANIE
ROZMOWY
Z LUDŹMI
Quiz nr 6
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
2. Wskaż czynność,
która nie wiąże się z pracą
technika tyfloinformatyka:
KONTRAST
PROGRAMY
UDŹWIĘKAWIAJĄCE
PROGRAMY
POWIĘKSZAJĄCE
RYSOWANIE
Quiz nr 6
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
3. Wskaż to słowo,
które nie wiąże się z pracą
technika tyfloinformatyka:
PROGRAM
UDŹWIĘKAWIAJĄCY
OPROGRAMOWANIE
SŁUŻĄCE
DO SKANOWANIA
DOKUMENTÓW
PAKIET
PROGRAMÓW
BIUROWYCH
PROGRAM
POWIĘKSZAJĄCY
Quiz nr 6
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
4. Który z wymienionych
programów, nie jest programem
pomagającym osobom
z niepełnosprawnością wzroku:
PUNKTY
OBSŁUGI KLIENTA
SKLEPY
KOMPUTEROWE
FIRMY
KOMPUTEROWE
SUPERMARKETY
Quiz nr 6
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
5. W którym z wymienionych
miejsc nie może pracować
technik tyfloinformatyk:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi