. test
Ortoptystka (325906)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
Z/325906/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Wskaż typ szkoły,
która umożliwia zdobycie
zawodu ortoptystki:
Quiz nr 5
SZKOŁA
POLICEALNA
TECHNIKUM
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
REFLEKS
WRAŻLIWOŚĆ
EMOCJONALNA
KOMUNIKATYWNOŚĆ
DOKŁADNOŚĆ
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr  5
2. Zaznacz cechę,
która nie jest konieczna,
aby dobrze wykonywać
zawód ortoptystki:
APARAT
DO ĆWICZEŃ
KONWERGENCJI
STYMULATOR
WIDZENIA
SKIASKOP
STOPERY
OPTYCZNE
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Zaznacz narzędzie
lub przedmiot, który nie jest zazwyczaj wykorzystywany
w pracy ortoptyskti:
PRZEPROWADZANIE
BADAŃ
OROTOPTYCZNYCH
I OKULISTYCZNYCH
OKREŚLANIE WAD
ROZWOJOWYCH
NARZĄDU WZROKU
DOBIERANIE
OPRAWEK
OKULARÓW
ORAZ SOCZEWEK
PROWADZENIE
REHABILITACJI
NARZĄDU WZROKU
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż, która z podanych
czynności, nie należy
do obowiązków ortoptystki:
DZIURKACZE
ROGÓWKOWO-
-SKLERALNE
DEPRESORY
SKLERALNE
PĘSETY
OKULISTYCZNE
APARAT
DO ĆWICZEŃ
KONWERGENCJI
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wybierz narzędzie
lub urządzenie, które jest
często wykorzystywane
przez ortoptystkę:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi