. test
Monter kadłubów okrętowych (721402)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
M/721402/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Monter kadłubów okrętowych 
zajmuje się montowaniem kolejnych 
elementów kadłuba.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. W toku kształcenia na kierunku monter 
kadłubów okrętowych uczniowie zdobywają 
wiedzę z zakresu rodzajów obróbki metali.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Monter kadłubów okrętowych 
nie przygotowuje do transportu
elementów konstrukcyjnych.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Jednym z zadań montera 
kadłubów okrętowych jest czyszczenie 
strumieniowe profili hutniczych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. W pracy montera kadłubów 
okrętowych nie występują 
czynniki szkodliwe.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Monter kadłubów okrętowych musi 
umieć odczytywać znakowania blach 
i profili hutniczych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Monter kadłubów okrętowych zajmuje się montowaniem kolejnych elementów kadłuba.
2. W toku kształcenia na kierunku monter kadłubów okrętowych uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu rodzajów obróbki metali.
3. Monter kadłubów okrętowych nie przygotowuje 
do transportu elementów konstrukcyjnych.
4. Jednym z zadań montera kadłubów okrętowych 
jest czyszczenie strumieniowe profili hutniczych.
5. W pracy montera kadłubów okrętowych 
nie występują czynniki szkodliwe.
6. Monter kadłubów okrętowych musi umieć 
odczytywać znakowania blach i profili hutniczych.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik