. test
Sprawdź, czy
znasz nazwy
narzędzi
używanych w tym zawodzie.
Technik tyfloinformatyk (351204)
Quiz nr 7: Połącz liniami
E/351204/Q/PL/7
Quiz nr: 6
KOMPUTER
POWIĘKSZALNIK
NOTATNIK  BRAJLOWSKI
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Quiz nr: 6
OPROGRAMOWANIE
UDŹWIĘKOWIAJĄCE
DRUKARKA
BRAILOWSKJA
KLAWIATURA DLA
NIEDOWIDZĄCYCH
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 7
Gratulacje, znasz
narzędzia używane
w tym zawodzie!