EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI    Zwroty grzecznościowe
Poznaj z nami zwroty
grzecznościowe w języku
angielskim.
2
Q/2/JA/2/02
Thank you.
You're welcome.
Cheers.
...
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i wybierz odpowiedni napis.
Cheers.
Excuse me.
Here you are.
...
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i wybierz odpowiedni napis.
You're welcome.
Pardon?
Here you are.
...
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i wybierz odpowiedni napis.
Pardon?
Excuse me.
Thank you.
...
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i wybierz odpowiedni napis.
Excuse me.
Thank you.
Cheers.
...
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania i wybierz odpowiedni napis.
Cieszę się, że poznałeś
zwroty grzecznościowe
w języku angielskim.