. test
Technik górnictwa otworowego (311702)
Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
M/311702/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Swoją sprawność fizyczną i wytrzymałość oceniam wysoko.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Interesuję się górnictwem.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Mam dobrze rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Należę do osób zdyscyplinowanych i rozważnych.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
W sytuacjach trudnych szybko podejmuję decyzje
i konkretne działania.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię pracować zarówno indywidualnie, jak i w zespole.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Sądzę, że należę do osób odpornych psychicznie
na trudne warunki środowiska pracy.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię delegować zadania innym ludziom.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Potrafię skoncentrować się na wykonywanym zadaniu,
nawet gdy jest ono monotonne.
Zobacz swoje odpowiedzi
Potrafię skoncentrować się na wykonywanym zadaniu, nawet gdy jest ono monotonne.
Potrafię delegować zadania innym ludziom.
Sądzę, że należę do osób odpornych psychicznie na trudne warunki środowiska pracy.
Potrafię pracować zarówno indywidualnie, jak i w zespole.
W sytuacjach trudnych szybko podejmuję decyzje i konkretne działania. 
Należę do osób zdyscyplinowanych i rozważnych.
Mam dobrze rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną.
Interesuję się górnictwem.
Swoją sprawność fizyczną i wytrzymałość oceniam wysoko.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi