. test
Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 
Quiz nr 4: Suwak

M/812105/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
Sprawdź

Twoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań
związanych z zawodem operatora maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej. Praca w tym zawodzie charakteryzuje się ciągłym kontaktem z różnymi maszynami - przydatne są więc zainteresowania techniczne. Osoba
pracująca w danym zawodzie musi cechować się zarówno podzielnością
uwagi, która jest niezbędna przy obserwacji oraz ocenie wielu sygnałów
naraz, jak i zachowaniem koncentracji  podczas wykonywanych przeglądów. Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi
indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom  zainteresowań
związanych z zawodem operatora maszyn i urządzeń do obróbki
plastycznej. Praca w tym zawodzie charakteryzuje się ciągłym
kontaktem z różnymi maszynami - przydatne są więc zainteresowania techniczne. Osoba pracująca w danym zawodzie musi cechować się
zarówno podzielnością uwagi, która jest niezbędna przy obserwacji
oraz ocenie wielu sygnałów naraz, jak i zachowaniem koncentracji
podczas wykonywanych  przeglądów.  Spróbuj poszukać zawodu,
który w większym stopniu będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

Przejdź do kolejnego quizu!

Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom  
zainteresowań związanych z zawodem operatora maszyn i urządzeń
do obróbki plastycznej. Praca w tym zawodzie charakteryzuje się ciągłym kontaktem z różnymi maszynami - przydatne są więc zainteresowania techniczne. Osoba pracujące w danym zawodzie musi cechować się zarówno podzielnością uwagi, która jest niezbędna przy obserwacji oraz ocenie
wielu sygnałów naraz, jak i zachowaniem koncentracji  podczas
wykonywanych  przeglądów.  Możesz brać pod uwagę ten zawód
w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 
   

 Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu odpowiadają
tym, które wykazywać powinien operator maszyn i urządzeń
do obróbki plastycznej. Praca w tym zawodzie charakteryzuje się
ciągłym kontaktem z różnymi maszynami - przydatne są więc
zainteresowania techniczne. Osoba pracująca w danym zawodzie
musi cechować się zarówno podzielnością uwagi, która jest niezbędna
przy obserwacji oraz ocenie wielu sygnałów naraz, jak i zachowaniem koncentracji  podczas wykonywanych  przeglądów. Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę ten zawód w dalszych
wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

Przejdź do kolejnego quizu!