W tym quizie utrwalisz
wiadomości dotyczące
odnawialnych źródeł
energii.
2
Q/2/TECH/1/22
EDUKACJA TECHNICZNA      Wychowanie techniczne
Witaj! Zabierzemy Cię teraz
w niezwykły świat techniki.
Kliknij na głośnik i posłuchaj nagrania. Następnie przejdź do następnego ekranu.
Kliknij na głośnik i posłuchaj nagrania. Następnie przejdź do następnego ekranu.
Kliknij na głośnik i posłuchaj nagrania. Następnie przejdź do następnego ekranu.
Kliknij na głośnik i posłuchaj nagrania. Następnie przejdź do następnego ekranu.
Kliknij na głośnik i posłuchaj nagrania. Następnie przejdź do następnego ekranu.

Dopasuj źródło energii do elektrowni.

Dopasuj źródło energii do elektrowni.

Dopasuj źródło energii do elektrowni.

Wspaniale!
Teraz wiesz już jak człowiek wykorzystuje naturalne
źródła energii.