. test
Technik budownictwa okrętowego
Quiz nr 4: Suwak

M/311910/Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim
 stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
SprawdźTwoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień

zainteresowań związanych z zawodem technika

budownictwa okrętowego. Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowania budownictwem wodnym i nowymi technologiami.

Niezbędne są również zainteresowania techniczne, gdyż cały czas

obsługuje się różne maszyny i narzędzia, często bardzo skomplikowane.

Postaraj się znaleźć taki zawód, który będzie zgodny z Twoimi

indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom 

zainteresowań związanych z zawodem technika

budownictwa okrętowego. Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowania budownictwem wodnym i nowymi technologiami.

Niezbędne są również zainteresowania techniczne, gdyż cały czas

obsługuje się różne maszyny i narzędzia, często bardzo skomplikowane.

Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu

będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi

zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu! Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom
  zainteresowań związanych z zawodem technika budownictwa okrętowego.
Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie
budownictwem wodnym i nowymi technologiami.
Niezbędne są również zainteresowania techniczne, gdyż cały czas
obsługuje się różne maszyny i narzędzia, często bardzo skomplikowane.
Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych wyborach
dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.

 


 Przejdź do kolejnego quizu!
Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu

odpowiadają tym, które wykazywać powinien technik

budownictwa okrętowego. Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowania budownictwem wodnym i nowymi technologiami.

Niezbędne są również zainteresowania techniczne, gdyż cały czas

obsługuje się różne maszyny i narzędzia, często bardzo skomplikowane. Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę

ten zawód w dalszych wyborach dotyczących

Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!