. test
Ogrodnik
Quiz nr 4: Suwak

R/611303Q/S/4

Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
 Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Quiz nr 4
Kliknij na suwak i zaznacz, w jakim 
stopniu poniższe stwierdzenie dotyczy Ciebie.  
Przejdź do następnej strony jeśli chcesz zakończyć. 
Jeżeli chcesz zmienić swoje odpowiedzi cofnij się  do poprzednich ekranów.
Quiz nr 4
SprawdźTwoje odpowiedzi wskazują na zbyt niski stopień zainteresowań 

związanych z zawodem ogrodnika. Jest to zawód dla ludzi, 

którzy wykazują zainteresowanie techniczne i przyrodnicze, 

są dokładni, systematyczni; mają dobrze rozwiniętą 

wyobraźnię przestrzenną. Te cechy umożliwiają im wykonywanie 

zawodu – szeregu czynności związanych z pracą 

w gospodarstwach ogrodniczych, przedsiębiorstwach 

o profilu ogrodniczym i sadowniczym.  Postaraj się znaleźć taki zawód, 

który będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi 

zainteresowaniami i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!Twoje odpowiedzi wskazują na niski poziom zainteresowań 

związanych z zawodem ogrodnika. Jest to zawód dla ludzi, 

którzy wykazują zainteresowanie techniczne i przyrodnicze, 

są dokładni, systematyczni; mają dobrze rozwiniętą 

wyobraźnię przestrzenną. Te cechy umożliwiają im wykonywanie

 zawodu – szeregu czynności związanych z pracą 

w gospodarstwach ogrodniczych, przedsiębiorstwach o profilu ogrodniczym 

i sadowniczym.  Spróbuj poszukać zawodu, który w większym stopniu 

będzie zgodny z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami 

i predyspozycjami.


Przejdź do kolejnego quizu!


Uzyskany przez Ciebie wynik wskazuje dość wysoki poziom

 zainteresowań związanych z zawodem ogrodnika.

 Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie 

techniczne i przyrodnicze, są dokładni, systematyczni; 

mają dobrze rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną. Te cechy umożliwiają im wykonywanie zawodu – szeregu czynności związanych z pracą 

w gospodarstwach ogrodniczych, przedsiębiorstwach o profilu ogrodniczym 

i sadowniczym.  Możesz brać pod uwagę ten zawód w dalszych 

wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej. 


Przejdź do kolejnego quizu!


Gratuluję! Twoje zainteresowania w wysokim stopniu 

odpowiadają tym, które wykazywać powinien ogrodnik. 

Jest to zawód dla ludzi, którzy wykazują zainteresowanie 

techniczne i przyrodnicze, są dokładni, systematyczni; mają dobrze rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną. Te cechy umożliwiają im wykonywanie 

zawodu – szeregu czynności związanych z pracą w gospodarstwach ogrodniczych, przedsiębiorstwach o profilu ogrodniczym i sadowniczym.  

Uzyskany wynik może wskazywać, że powinieneś wziąć pod uwagę 

ten zawód w dalszych wyborach dotyczących Twojej ścieżki edukacyjnej.


Przejdź do kolejnego quizu!