. test
B/311204/Q/SK/1
Technik budownictwa (311204) 
Quiz nr 1: Ścieżka kariery               
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
 Technik budownictwa
 Technikum:
 4 lata, kwal.: B.20 albo B.18 albo B.16, B.33, B.30
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie miejsca, 
żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna