W tym quizie poznasz
przysłowia o miesiącach.
2
Q/2/PRZ/3/24
EDUKACJA PRZYRODNICZA    Przyroda nieożywiona
Połącz  nazwę miesiąca z przysłowiem, które go dotyczy.
LIPIEC
SIERPIEŃ
Początki ........ pogodne,
wróżą zimy łagodne.
W ........ skwarze w Polsce
jak na Saharze.
W ..... upały, wrzesień
doskonały.
Jaki pierwszy, drugi, trzeci,
taki cały ........ leci.
Połącz  nazwę miesiąca z przysłowiem, które go dotyczy.
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
Gdy .......... ciepło trzyma,
zwykle mroźna bywa zima.
Miesiąc .........., marca obraz
wierny.
Jaki pierwszy ........, taka
będzie jesień.
........ jeszcze w słońcu chodzi,
babie lato już się rodzi.
Połącz  nazwę miesiąca z przysłowiem, które go dotyczy.
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
........ zimny, śniegiem pokryty,
daje rok w zboże obfity.
W ........... liście opadają, 
a ludzie znicze na grobach
stawiają.
W pierwszym tygodniu ........,
gdy pogoda stała, będzie
zima długo biała.
Grzmot ......... dużo zboża
zapowiada.
Dobrze znasz przysłowia 
o miesiącach.