. test
Terapeuta zajęciowy (325907) 
Quiz nr 6: Połącz zdania
Z/325907/Q/PZ/6
Quiz nr: 6
Do obowiązków terapeuty 
zajęciowego 
Terapeuta zajęciowy 
w swojej pracy wykorzystuje 
tylko jedną formę terapii.
w swojej pracy stosuje różne formy
 i techniki terapii. 
nie należy nawiązanie kontaktu 
z podopiecznymi oraz określenie ich stanu psychofizycznego.
należy nawiązanie kontaktu z podopiecznymi oraz określenie ich stanu psychofizycznego.
Połącz zdania. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 6
Arteterapia 
Zachowanie tajemnicy
 zawodowej  
to terapia przez muzykę, wspomaga proces terapii dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
jest obowiązkiem terapeuty zajęciowego.
nie jest obowiązkiem terapeuty 
zajęciowego.
to terapia przez sztukę, wspomaga proces edukacji i terapii dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych.
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną. 
Quiz nr: 6
Osoba pracująca z osobami niepełnosprawnymi oraz starszymi 
powinna wykazywać się empatią,
 życzliwością oraz cierpliwością.
nie musi być empatyczna, życzliwa 
oraz cierpliwa
Połącz części zdań. Zwróć uwagę na 
poprawność merytoryczną i gramatyczną.