W tych quizach poćwiczysz umiejętność rozumienia
ze słuchu.
3
Q/3/JA/4/25-26
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI
Na dworcu / w metrze / na lotnisku
Kliknij na głośnik i posłuchaj po raz pierwszy rozmowy dzieci. 
Następnie przejdź do rozwiązywania ćwiczeń.
W tym quizie poćwiczysz 
odnajdywanie ważnych
 informacji.
3
Q/3/JA/4/25
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI
Na dworcu / w metrze / na lotnisku
Przeczytaj pytania. Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania  jeszcze raz i zaznacz 
prawidłowe odpowiedzi.
2. O której odjeżdża
pociąg?
at quarter to six
at ten to four
at half past four

3. Ile kosztuje bilet?

20 pounds
35 pounds
30 pounds

4. O który peron pyta

pasażer?

1. Gdzie chce dotrzeć

pasażer?

Rome
Paris
Warsaw
platform 5
platform 6
platform 4
5. Gdzie znajduje się ten
peron?
Doskonale udało Ci się 
odnaleźć brakujące informacje.

Przejdź dalej.
W tym quizie poćwiczysz
 uzupełnianie dialogu 
brakującymi wyrazami
i zdaniami.
3
Q/3/JA/4/26
EDUKACJA JĘZYK ANGIELSKI
Na dworcu / w metrze / na lotnisku
Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania, potem przeciągnij i upuść wyrazy 
w odpowiednich miejscach.
A: Excuse me.
What
six
return
are
Where
turn

B: How can I help you?

A: ______________ time is the train to Paris?

B: It's at quarter to ______________.

A: I'd like a ______________ ticket to Paris, please.

B: Here you ______________. It's 35 pounds.

A: ______________ is platform 6?

B: Go straight and then ______________ left.

A: Thank you.

B: You're welcome.

Kliknij na głośnik, posłuchaj nagrania, potem przeciągnij i upuść zdania
w odpowiednich miejscach.
How can I help you?
What time is the train to Paris?
Here you are. It's 35 pounds.
Go straight and then turn left.
Thank you.
A: Excuse me.

B: _________________________

A: ___________________________________

B: It's at quarter to six.

A: I'd like a return ticket to Paris, please.

B: ________________________________

A: Where is platform 6?

B: _________________________________

A: _________________________

B: You're welcome.

Zadania zostały wykonane
 bardzo dobrze!
Słuchanie jest bardzo ważne
 w nauce języka obcego. 
Staraj się słuchać jak najwięcej.