. test
E/742114/Q/SK/1
Monter-mechatronik (742114) 
Quiz nr 1: Ścieżka kariery
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
 Monter-mechatronik
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 3 lata, kwalifikacje E.3 i E.4
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie miejsca, 
żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna