. test
Sprawdź, czy
znasz nazwy
narzędzi
używanych w tym zawodzie.
Technik renowacji elementów  architektury
(311210)       
Quiz nr 7: Połącz liniami
E/311210/Q/PL/7
Quiz nr: 6

KALFASA


ZDZIERARKA
NARZĘDZIA
SZTUKATERSKIE
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 6
Quiz nr: 6
STATYW
DO RZEŹBIENIA

KIELNIA

DŁUTO
Połącz liniami narzędzia z ich nazwami.
Quiz nr: 6
Gratulacje, znasz
narzędzia używane
w tym zawodzie!