. test
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (712616)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
B/712616/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Monter sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych odpowiada za diagnozę 
stanu instalacji domowych.
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. W toku kształcenia na kierunku 
monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 
uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu prawa 
budowlanego i rysunku technicznego.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Monter sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych przygotowuje 
projekty inwestycji.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Jednym z zadań montera sieci, 
instalacji i urządzeń sanitarnych 
jest rozbudowywanie instalacji sanitarnych.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. W pracy montera sieci, instalacji 
i urządzeń sanitarnych występują 
liczne czynniki szkodliwe.
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Monter sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych musi umieć posługiwać się 
sprzętem hydraulicznym, gwintownicami
 czy zaciskarkami.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych odpowiada za diagnozę stanu instalacji domowych.
2. W toku kształcenia na kierunku monter sieci, instalacji
i urządzeń sanitarnych uczniowie zdobywają wiedzę 
z zakresu prawa budowlanego i rysunku technicznego.
3. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych przygotowuje projekty inwestycji.
4. Jednym z zadań montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych jest rozbudowywanie instalacji sanitarnych.    
5. W pracy montera sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych występują liczne czynniki szkodliwe.
6. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych musi umieć posługiwać się sprzętem hydraulicznym, gwintownicami czy zaciskarkami.
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik