. test
Terapeuta zajęciowy (325907)
Quiz nr 3: Prawda/Fałsz
Z/325907/Q/PF/3
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
1. Terapeuta zajęciowy może pracować
 m.in. w warsztatach terapii zajęciowej 
oraz w szkole specjalnej.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Quiz nr 3
2. W zawodzie terapeuty zajęciowego 
obowiązuje zachowanie 
tajemnicy zawodowej.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz,
 czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
3. Zawód terapeuty zajęciowego
 można zdobyć na Kwalifikacyjnym 
Kursie Zawodowym. 
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
4. Terapeuta zajęciowy powinien 
cechować się m.in. wyrozumiałością,
 tolerancją, odpowiedzialnością 
oraz umiejętnością nawiązywania relacji.
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
5. Terapeuta zajęciowy może mieć 
dużą wadę wymowy.
 
FAŁSZ
PRAWDA
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
6. Czas pracy terapeuty zajęciowego 
wynosi zwykle od 6 do 8 godzin dziennie.
 
PRAWDA
FAŁSZ
Przeczytaj poniższe stwierdzenie i zaznacz, 
czy jest ono prawdziwe lub fałszywe.
Quiz nr 3
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
1Terapeuta zajęciowy może pracować 
m.in. w warsztatach terapii zajęciowej 
oraz w szkole specjalnej. 
2. W zawodzie terapeuty zajęciowego obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej.
3. Zawód terapeuty zajęciowego można zdobyć 
na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym.  
4. Terapeuta zajęciowy powinien cechować się 
m.in. wyrozumiałością, tolerancją, odpowiedzialnością oraz umiejętnością nawiązywania relacji.
5. Terapeuta zajęciowy może mieć dużą wadę wymowy.
6. Czas pracy terapeuty zajęciowego wynosi zwykle 
od 6 do 8 godzin dziennie. 
PRAWDA
FAŁSZ
Twój wynik