. test
Kamieniarz (711301)       Quiz nr 2: Ankieta 
Wybór zawodu nie jest prosty. Pod uwagę należy wziąć wiele czynników - własne
 zainteresowania, cechy charakteru czy warunki zdrowotne.
B/711301/Q/A/2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Lubię budować, odbudowywać, naprawiać.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Interesuję się rodzajami skał i ich wydobywaniem.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Posiadam uzdolnienia plastyczne i zmysł estetyczny.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Prace, w których potrzebna jest zręczność rąk, nie stanowią
dla mnie problemu.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Interesuję się nowymi technologiami i obsługą urządzeń technicznych, bo uważam, że jest mi to potrzebne.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Zadania wykonuję dokładnie, krok po kroku.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Szybko i sprawnie pracuję przy użyciu rąk.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Można powiedzieć, że jestem osobą silną i sprawną fizycznie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
TAK
NIE
Quiz nr 2
Przeczytaj stwierdzenie i wskaż, czy się
 z nim zgadzasz, czy nie.
Umiem korzystać z diagramów, wykresów i tabel.
Zobacz swoje odpowiedzi
Umiem korzystać z diagramów, wykresów i tabel.
Można powiedzieć, że jestem osobą silną i sprawną fizycznie.
Lubię przebywać na świeżym powietrzu.
Zadania wykonuję dokładnie, krok po kroku.
Interesuję się nowymi technologiami i obsługą urządzeń technicznych, bo uważam,
że jest mi to potrzebne.
Prace, w których potrzebna jest zręczność rąk, nie stanowią dla mnie problemu.
Posiadam uzdolnienia plastyczne i zmysł estetyczny.
Interesuję się rodzajami skał i ich wydobywaniem.
Lubię budować, odbudowywać, naprawiać.
Twój  wynik  ankiety
Twoje odpowiedzi