. test
Operator maszyn i urządzeń
do obróbki plastycznej (812105)
Quiz nr 5: Co (nie) pasuje?
M/812105/Q/Cnp/5
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Zaznacz, co nie stanowi
przeciwwskazania zdrowotnego
do wykonywania zawodu
operatora maszyn i urządzeń
do obróbki plastycznej:
Quiz nr 5
ZABURZENIA
PRACY SERCA
ZABURZENIA
RÓWNOWAGI
CHOROBY
SKÓRY
EPILEPSJA
ZASADNICZA
SZKOŁA
ZAWODOWA
GIMNAZJUM
TECHNIKUM
SZKOŁA
POLICEALNA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
2. Wskaż typ szkoły, która
umożliwia zdobycie zawodu
operatora maszyn i urządzeń
do obróbki plastycznej:

ODSADZKA
KLESZCZE
TRANSPORTOWE
CIĄGADŁO

STÓŁ
STOLARSKI
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
3. Zaznacz narzędzie
lub przedmiot, które nie jest
zazwyczaj wykorzystywane
w pracy operatora
maszyn i urządzeń
do obróbki plastycznej:
UŻYTKOWANIE
MASZYN I URZĄDZEŃ
DO WYKAŃCZANIA
WYROBÓW
WYTWORZONYCH
METODAMI OBRÓBKI
PLASTYCZNEJ
UŻYTKOWANIE
MASZYN I URZĄDZEŃ
DO PRZYGOTOWANIA
WSADU DO OBRÓBKI
PLASTYCZNEJ
ORGANIZACJA
I PROWADZENIE
PROCESÓW
METALURGICZNYCH
ORAZ OBRÓBKI
PLASTYCZNEJ METALI
UŻYTKOWANIE
MASZYN I URZĄDZEŃ
DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ
METALI NA ZIMNO
I DO WYTWARZANIA
WYROBÓW
Z PROSZKÓW METALI
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
4. Wskaż, która z podanych
czynności nie należy
do obowiązków operatora
maszyn i urządzeń
do obróbki plastycznej:
WZORNICTWO
TRANSPORT
HUTNICTWO
METALURGIA
Zaznacz prawidłową odpowiedź.
Quiz nr 5
5. Wskaż kierunek studiów,
dzięki któremu operator
maszyn i urządzeń do obróbki
plastycznej, znacznie podniesie
swoje kwalifikacje zawodowe
i szanse na rynku pracy:
Zobacz swoje odpowiedzi
Twój wynik
Twoje odpowiedzi