. test
A/321403/Q/SK/1
Technik ortopeda (321403) 
Quiz nr 1: Ścieżka kariery
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
 Technik ortopeda
 Technikum:
 4 lata, kwalifikacja Z.2
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie miejsca, 
żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
ścieżka nr 1
1 ETAP
2 ETAP
4 ETAP
3 ETAP
 Egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zawodzie:
 Technik ortopeda
 Liceum ogólnokształcące / Technikum
 3 lata/4 lata
 Gimnazjum:
 3 lata
 Zawód:
Uzupełnij luki, przesuwając sformułowania w odpowiednie miejsca, 
żeby powstała ścieżka kształcenia w danym zawodzie.
5 ETAP
Szkoła Policealna (kształcenie w szkole 
dla młodzieży oraz w szkole dla dorosłych
prowadzone wyłącznie w formie stacjonarnej)
 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
 2 lata, kwalifikacja: Z.2
ścieżka nr 2