EDUKACJA POLONISTYCZNA          Czytanie
W tym quizie utrwalisz
liczenie głosek w wyrazach.
1
Q/1/POL/2/100

Przeczytaj wyrazy, policz głoski i ułóż wyrazy od najkrótszego do najdłuższego

pod względem ilości głosek. 

BECZKA
BIEDRONKA
BURZA
BROKUŁY
BÓB
BAŻANT
1
2
3
5
6
4
Liczysz głoski po mistrzowsku.